Usługi doradcze

Usługi doradcze w Inkubatorze Technologicznym PPNT „Aeropolis” w zakresie:

  • wzornictwa przemysłowego,

  • własności intelektualnej,

  • finansowo-księgowym,

  • pozyskiwania funduszy,

  • pomocy administracyjno – prawnej,

  • tworzenia własnej firmy oraz doradztwo bieżące w trakcie trwania okresu inkubacji.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt :


WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE

Prof. dr hab. Tadeusz Błoński
tel. 511 458 439
e-mail: wzornictwo@rarr.rzeszow.pl
Dyżury w Inkubatorze Technologicznym PPNT „Aeropolis” p.129
wtorek 9.00 – 13.00
Dyżur telefoniczny :
Czwartek 10.00 – 12.00


WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Henryk Pisiński
tel. 512 265 180

e-mail: rzecznikpatentowy@rarr.rzeszow.pl
Dyżury w Inkubatorze Technologicznym PPNT „Aeropolis” p.114
piątek 8.00 – 18.00

Dyżur telefoniczny :
środa 10:00 – 14:00


DORADZTWO BIZNESOWE W ZAKRESIE:

– preinkubacji: szkolenia z podstaw przedsiębiorczości, doradztwo związane z prowadzeniem
działalności gospodarczej,
– inkubacji: doradztwo w zakresie zarządzania strategicznego, formułowania modeli biznesowych,
szkolenia ogólnobiznesowe,
– akceleracji: doradztwo w zakresie tworzenia ścieżek komercjalizacji.

Dyżury w Inkubatorze Technologicznym PPNT „Aeropolis” pok.114
Po uzgodnieniu telefonicznym: tel. 503 808 910
dr Marta Czyżewska
e-mail: mczyzewska@rarr.rzeszow.pl


DORADZTWO W ZAKRESIE FINANSOWO – KSIĘGOWYM

Dyżury w Inkubatorze Technologicznym PPNT „Aeropolis” pok.114
Pierwszy czwartek miesiąca 08.00 – 12.00
Pozostałe dni po uzgodnieniu telefonicznym: tel. 601 634 484

Alicja Cieśla – Główna księgowa
aciesla@rarr.rzeszow.pl

Agata Woźniak – księgowa
awozniak@rarr.rzeszow.pl


POMOC ADMINISTRACYJNO – PRAWNA
Dyżury w Inkubatorze Technologicznym PPNT „Aeropolis” p. 114
Pierwszy wtorek miesiąca 11.00 – 13.00
Pozostałe dni po uzgodnieniu telefonicznym: tel. 508 233 900
Agata Gutowska – radca prawny
agutowska@rarr.rzeszow.pl


DORADZTWO W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY

Dyżury w Inkubatorze Technologicznym PPNT „Aeropolis” p.114
piątek 8.00 – 12.00
Jakub Namięta – konsultant

jnamieta@rarr.rzeszow.pl