Wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich firm

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ważny element w rozwoju wielu gospodarek. Są także głównym źródłem zatrudnienia, inwestycji, innowacji i wzrostu.

Do głównych barier rozwoju możemy zaliczyć:

  • Bariery rynkowe i otoczenia, wiążące się z problemami wynikającymi z ogólnej sytuacji gospodarczej (wahania koniunktury), jak i zmian natężenia konkurencji;

  • Problemy zarządzania, wynikające z niewystarczającej wiedzy i umiejętności przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej. W większości przypadków problemy te są umniejszane przez przedsiębiorców, ale faktycznie istnieją i stanowią istotną przeszkodę w rozwoju;

  • Bariery finansowe;

Mając na celu dobro tych jakże ważnych jednostek Inkubator oferuje:

  • Usługi doradcze;

  • Ulgi czynszowe w pierwszych 4 latach;

  • Pomoc dla Inwestorów ze strony RARR;

  • Dzięki lokalizacji na terenie Parku możliwość uzyskania dodatkowych preferencji przy ubieganiu się o środki unijne;

  • To i wiele innych korzyści, które czekają na małe ale jakże ważne jednostki gospodarki;

Nie czekaj. Dowiedź się więcej już dziś. Zapraszamy do kontaktu e-mailowego bądź telefonicznego.