Nasi przedsiębiorcy

Lista firm w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym AEROPOLIS

Informacja o projekcie, w ramach którego powstał Inkubator Technologiczny PPNT

Celem utworzenia Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT było stworzenie miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Promowane będzie wykorzystanie wysokich technologii z branży lotniczej, informatycznej, elektromaszynowej, biotechnologicznej oraz chemicznej. Przedsiębiorcy będą mogli wynająć na korzystnych warunkach pomieszczenia biurowe oraz produkcyjno – usługowe zlokalizowane w budynku Inkubatora, a także skorzystać z dostępnego […]

Historia powstania Inkubatora Technologicznego Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego

Pomysł stworzenia miejsca dla przedsiębiorców, gdzie na preferencyjnych warunkach będzie możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, zrodził się w trakcie realizacji projektu „Utworzenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT)- I etap” w ramach, którego uzbrojono tereny inwestycyjne (118 ha) oraz zbudowano obiekt Preinkubatora Akademickiego o powierzchni ok. 1000 m2. Na bazie tego pomysłu oraz w odpowiedzi na potrzebę na […]