Historia powstania Inkubatora Technologicznego Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego

Pomysł stworzenia miejsca dla przedsiębiorców, gdzie na preferencyjnych warunkach będzie możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, zrodził się w trakcie realizacji projektu „Utworzenie Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT)- I etap” w ramach, którego uzbrojono tereny inwestycyjne (118 ha) oraz zbudowano obiekt Preinkubatora Akademickiego o powierzchni ok. 1000 m2. Na bazie tego pomysłu oraz w odpowiedzi na potrzebę na tego typu obiekt, zaplanowano budowę Inkubatora Technologicznego z powierzchnią biurową oraz produkcyjno – usługową przeznaczoną pod wynajem. Realizacja tego zamierzenia stała się częścią składową  projektu „Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) – II etap”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Priorytet I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Historia w datach:

  • grudzień 2010 r.- Ogłoszono przetarg nieograniczony dla zadania pn.: „Budowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT”, realizowanego w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) – II etap” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Priorytet I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
  • luty 2011 r- ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT”, realizowanego w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) – II etap” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Priorytet I Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
  • marzec 2011 r. – z Krośnieńską Dyrekcją Inwestycji Sp. z o.o. zawarto umowę dot. pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT”;
  • kwiecień 2011 r.- z Przedsiębiorstwem Usługowo-Produkcyjnym „BUDPOL” S.A. zawarto umowę na wykonanie inwestycji pn.: „Budowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT”;
  • maj 2012 r.- z sukcesem zakończono budowę obiektu Inkubatora Technologicznego;
  • październik 2012 r.- oddano do użytkowania obiekt Inkubatora Technologicznego;
  • grudzień 2012 r. – konferencja inaugurująca oficjalne otwarcie Inkubatora Technologicznego.