Jak aplikować?

Rozmowa

1

Rozmowa przedsiębiorcy z przedstawicielami PPNT – prezentacja oferty Inkubatora Technologicznego

Złożenie wniosku w Inkubatorze Technologicznym PPNT oraz przesłanie w wersji elektronicznej dokumentów aplikacyjnych, a także określenie potrzeb lokalowych zgodnie z przedstawionym zapotrzebowaniem

2

Złożenie wniosku

Obrady ws. wniosku

3

Pracownik Inkubatora Technologicznego PPNT kieruje wniosek pod obrady Rady Inkubatora Technologicznego

Rada Inkubatora Technologicznego PPNT opiniuje wniosek. Opinia Rady ma charakter opiniodawczy w stosunku do decyzji Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

4

Opinia ws. wniosku

Decyzja ws. wniosku

5

Zarząd RARR SA podejmuje ostateczną decyzję o udzieleniu wsparcia

Podpisanie umowy i przyjęcie przedsiębiorcy do Inkubatora Technologicznego PPNT

6

Podpisanie umowy