Drukarki 3D wraz z oprogramowaniem i wyposażeniem stanowiska pracy.

Drukarka 3D w technologii SLS.

Drukarka wykonuje modele w technologii (SLS) selektywnego spiekania proszków poliamidowych. W tej metodzie drukowania proszek spiekany w wyniku działania wiązki lasera przechodzi ze stanu stałego do płynnego, po czym ponownie do stałego – w wyniku czego otrzymujemy spiek. Aby otrzymać model nie trzeba generować dodatkowych elementów podporowych. Elementem podporowym jest proszek, który nie uległ procesowi spiekania. Metodą tą można wykonywać nawet najbardziej skomplikowane kształty i struktury przestrzenne o minimalnej grubości ścianek, na poziomie części milimetra. Drukarka w technologii SLS ma największy potencjał produkcyjny. Wynika to
z kilku bardzo istotnych zalet: brak podpór, szerokie spektrum materiałów, wysoka dokładność wydruku (+/- 0,05 mm). Modele wytworzone na tej drukarce można wykorzystać w biurach projektowych, prototypowniach tworząc modele koncepcyjne oraz użyteczne. Przykłady zastosowań: prototypy telefonów, części maszyn
i ich napędy, części zamienne dla branży AGD, wystrój wnętrz, a nawet biżuteria
i dodatki oraz wiele innych.

Zalety technologii SLS:

 • wysoka wytrzymałość budowanych części dorównująca wytrzymałości elementów z form wtryskowych;

 • możliwość budowania cienkich wytrzymałych ścianek nawet do 0,1mm grubości;

 • wysoka dokładność wymiarowa i powtarzalność budowanych elementów;

 • stosunkowo dobra jakość powierzchni;

 • szeroki wybór materiałów w tym materiałów do odlewów metodą modelu traconego (polistyren).

Zastosowanie:

 • branża medyczna;

 • branża lotnicza;

 • przemysł samochodowy;

 • odlewnictwo;

 • elektroenergetyka;

 • tworzenie nietypowych narzędzi;

 • dzieła sztuki, architektura;

 • prototypowanie części z tworzyw sztucznych o wysokiej wytrzymałości mechanicznej.

Podstawowe dane techniczne drukarki 3D w technologii SLS: urządzenie drukujące przy wykorzystaniu technologii SLS; minimalne wymiary komory roboczej:
320 x320 x600 [mm]; grubość warstwy: 0.13/0.15/0.18; prędkość wydruku: od 10 do 25 mm/h; plamka lasera: 0.25 mm; maksymalna prędkość skanowania: 13000 mm/sek; moc lasera: min 60 W; podajnik proszku budulcowego poliamidowego – dwukomorowy; mieszalnik proszku budulcowego zasilany sprzężonym powietrzem; komora robocza zabezpieczona przed otwarciem podczas procesu drukowania; podajnik proszku poliamidowego, w której znajdują się materiały izolowana od komory drukującej.

Oprogramowanie CAD: bezpośredni odczyt i edycja modeli 3D z innych systemów CAD,
w tym CATIA, Inventor, NX, Creo i Solidworks import i eksport plików formatach STP, STL, IGES, Parasolid, DWG, DXF i SAT; eksport plików PDF z wbudowanymi modelami 3D; hybrydowe modelowanie; możliwość generowania powierzchni klasy A, dynamicznego morfingu i funkcji zawijania; automatyczne generowanie dokumentacji 2D z rzutami, przekrojami i widokami szczegółów; inteligentne więzy i inteligentne wymiary; praca z plikami STL, chmurą punktów, zamiana na powierzchnie i model 3D; przygotowanie modeli do obróbki, tworzenie powierzchni na bazie chmury punktów
i funkcje naprawy/łatania dziur; wsparcie drukarek 3D.

Oprogramowanie do edycji i naprawy plików STL: widok siatki (kolorowe części i powierzchnie widoku; przeglądarka plików z podglądem; analiza części; import STL/eksport; pomiar części; rozszerzona analiza; kontrola kolizji; funkcje przesuwania, obracania, wyrównywania modelu; funkcje skali, lustra, odsunięcia, powierzchni; zagęszczenie trójkątów; cięcie w płaszczyźnie zdefiniowanej przez użytkownika; wycinanie powierzchni części; wgłębienia i gniazda w częściach; podświetlenie błędów; operacje logiczne; skuteczna naprawa części; przedefiniowanie wybranych trójkątów; wygładzanie wybranych trójkątów; pomiary wieloczęściowe; usuwanie niepotrzebnych punktów; wykrywanie kolizji).

Drukarka 3D w technologii 3SP.

Technologia 3SP – Scan, Spin and Selectively Photocure – polega na wytwarzaniu obiektów przy użyciu lasera utwardzającego żywice. Technologia 3SP wykorzystuje właściwości tworzyw sztucznych utwardzalnych światłem lasera – fotopolimeryzacje. Precyzyjny system utwardzania żywic pozwala dokładnie odtworzyć strukturę wewnętrzną oraz kształt wykonywanych modeli. Podstawową zaletą technologii 3SP jest bardzo wysoka dokładność wykonania modeli (grubość warstwy do 0,03 mm, a dokładność
w osiach X,Y – 0,025 mm). Technologia ta sprawdza się zwłaszcza tam gdzie przede wszystkim liczy się dokładność. Materiały wykorzystywane w druku 3SP są wytrzymałe
i posiadają możliwość symulowania wielu termoplastów. Żywice stosowane do druku 3SP posiadają również wytrzymałość termiczną, mogą symulować wosk i być używane
w metodzie materiału traconego, symulują również popularne materiały termoplastyczne takie jak ABS, PC, PE, PP i wiele innych. Rewolucyjna technologia druku 3D – 3SP pozwala znaczenie przyśpieszyć proces wykonywania modeli w stosunku do technologii SLA. Drukarki drukujące w technologii 3SP dedykowane są dla takich odbiorców jak jubilerzy, dentyści, ale także
przemysł, lotnictwo i medycyna.

Wielkoformatowa drukarka w technologii 3SP będąca na wyposażeniu laboratorium badawczego dla Aeropolis, pozwala na produkcję wyjątkowo dużych modeli 3D i dokładność detali, przy wysokiej prędkości budowania bez utraty jakości powierzchni. Posiada komorę 457 x 457 x 457mm oraz specjalne oprogramowanie dające możliwość profesjonalnego ustawienia modeli na stole roboczym jak i generacji specjalnych struktur podporowych. Dzięki technologii 3SP jakość powierzchni na wydrukowanych modelach nie wykazuje schodkowych powierzchni typowych dla technologii przyrostowych. Najistotniejszą zaletą druku 3SP jest bardzo duża dokładność wykonania modeli – grubość warstwy dochodzi do 0,03 mm, a dokładność w osiach X,Y- 0,025 mm.

Zalety:

 • minimalne odpady materiałowe;

 • pojedynczy materiał jest stosowany zarówno do budowy modelu i struktur podporowych;

 • system posiada autonomiczny komputer, umożliwiający szybką pracę bez konieczność synchronizacji z innymi dodatkowymi programami;

 • multimateriałowość – urządzenie pracuje na siedmiu rodzajach żywic;

 • urządzenie plug-and-play z wbudowanym ekranem dotykowym;

 • bardzo niewiele ruchomych części w maszynie – ułatwienie dla użytkownika;

 • layerless – technologia bez schodów.

Podstawowe parametry techniczne drukarki 3D w technologii 3SP: urządzenie drukujące przy wykorzystaniu technologii 3SP; minimalne wymiary komory roboczej: 457 x 457 x 457 [mm]; min prędkość wydruku na całym stole roboczym: 8 mm/h; min prędkość skanowania: 64000 mm/sek.; materiał budulcowy stosowany również jako materiał podporowy podczas procesu drukowania; materiały budulcowe: co najmniej 7 różnych żywic w tym protetyczna; urządzenie wyposażone w oprogramowanie do generowania struktur podporowych.


_DSC2336