Pomieszczenia biurowe

Dbając o potrzeby swoich najemców Inkubator udostępnia: pomieszczenia biurowe (39 pomieszczeń o średniej powierzchni ok. 30 m2); produkcyjno – usługowe (12 pomieszczeń o pow.: 100 m2, 200 m2 i 300 m2); Końcem roku 2015 została otwarta, także Hala nr 4 w której znajdą Państwo: 12 jednostek produkcyjno -badawczych ( o powierzchni od 155 – ok.200 m2); 20 pokoi biurowych […]

50 % zniżki

Mając na myśli wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Inkubator przygotował następujące ulgi: 50 % zniżki w 1 roku działalności; 45 % w 2 roku działalności; 40% w 3 roku działalności; 35% w 4 roku działalności; Maksymalny okres wynajmu – 8 lat.  Głównym celem zastosowania ulg jest pomoc w rozwinięciu skrzydeł firm startupowych. Dodatkowe […]

Usługi doradcze

Usługi doradcze w Inkubatorze Technologicznym PPNT „Aeropolis” w zakresie: wzornictwa przemysłowego, własności intelektualnej, finansowo-księgowym, pozyskiwania funduszy, pomocy administracyjno – prawnej, tworzenia własnej firmy oraz doradztwo bieżące w trakcie trwania okresu inkubacji. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt : WZORNICTWO PRZEMYSŁOWE Prof. dr hab. Tadeusz Błoński tel. 511 458 439 e-mail: wzornictwo@rarr.rzeszow.pl Dyżury w Inkubatorze […]

Wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich firm

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią ważny element w rozwoju wielu gospodarek. Są także głównym źródłem zatrudnienia, inwestycji, innowacji i wzrostu. Do głównych barier rozwoju możemy zaliczyć: Bariery rynkowe i otoczenia, wiążące się z problemami wynikającymi z ogólnej sytuacji gospodarczej (wahania koniunktury), jak i zmian natężenia konkurencji; Problemy zarządzania, wynikające z niewystarczającej wiedzy i umiejętności przedsiębiorców […]