Własność intelektualna

Zakres usług doradczych rzecznika patentowego obejmuje m. in.: zarządzanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu własności intelektualnej, usługi prawne związane z własnością intelektualną dotyczące znaków towarowych, patentów i wzorów użytkowych oraz wzorów przemysłowych.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z rzecznikami patentowymi:

Henryk Pisiński
tel. 512 265 180

e-mail: rzecznikpatentowy@rarr.rzeszow.pl

Dyżury w Inkubatorze Technologicznym PPNT „Aeropolis” pok. 114
poniedziałek 8.00 – 18.00

Dyżur telefoniczny :
sobota 10:00 – 14:00

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnych usług doradczych.

 

wlasnosc-intelektualna01