Inkubator Technologiczny Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego
wraz z Centrum PPN-T AEROPOLIS

Jasionka 954
36-002 Jasionka
woj. podkarpackie, Polska

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
woj. podkarpackie, Polska

Inkubator Technologiczny PPNT
Jasionka 954, 36-002 Jasionka

mgr inż. Tadeusz Siemek – Dyrektor PPNT
tel.: 17 77 36 829
e-mail: tsiemek@rarr.rzeszow.pl

Centrum Obsługi Inwestora
Pokój nr 115

Michał Rzucidło
tel.: 17 77 36 853
e-mail: mrzucidlo@rarr.rzeszow.pl

Inkubator Technologiczny 4 PPNT
Jasionka 954 E, 36-002 Jasionka

Zespół ds. Administracji
Pokój nr 105

Mateusz Klimczak
tel.: 17 77 36 844
e-mail: mklimczak@rarr.rzeszow.pl

Małgorzata Borawska
tel.: 17 77 36 843
e-mail: mborawska@rarr.rzeszow.pl