„Utworzenie Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego (PPNT) – I etap”

Idea utworzenia Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego

Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) jest jednym z instrumentów podnoszenia konkurencyjności gospodarki, wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zarządzania zasobami wiedzy i kapitału. Jest to ogniwo łączące i przetwarzające innowacyjne pomysły naukowe w nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane następnie w podmiotach gospodarczych. Dzięki temu zostały stworzone atrakcyjne warunki funkcjonowania, zachęcające przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej, co w konsekwencji przyczynia się do powstania nowych miejsc pracy.

Priorytet 1: Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. Działanie 1.3: Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm.

Data rozpoczęcia projektu: 04 stycznia 2005 r.

Data zakończenia projektu: 30 listopada 2008 r.

Nazwa Ostatecznego Odbiorcy (beneficjenta): Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Całkowite nakłady na realizację projektu wyniosły 47 552004,00 zł.

Wydatki kwalifikowane 39 349 469,24 zł.

Kwota wsparcia 34 430 785,58 zł.

Okres realizacji projektu : od styczeń 2005 r.  do listopad 2008 r.

Projekt inwestycyjny polegał na wybudowaniu nowej infrastruktury na niezabudowanych i niezagospodarowanych terenach.

Przedmiotem projektu  było przygotowanie a następnie  udostępnienie podstawowej  infrastruktury niezbędnej dla zapewnienia potencjalnym firmom wysokich technologii warunków do prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt był realizowany w trzech strefach:

S1  Jasionka – położona w miejscowościach Jasionka i Tajęcina, Gm. Trzebownisko

S2 Rogoźnica-  położona w miejscowości Rogoźnica, Gm. Głogów Małopolski,

S3 Politechnika  – położona na terenach Politechniki Rzeszowskiej, Gm. Miasto Rzeszów .