Przestrzenny skaner optyczny

Przestrzenny skaner optyczny jest współrzędnościowym systemem pomiarowym wyposażonym w innowacyjną technologię niebieskiego światła (umożliwiającego precyzyjne pomiary niezależnie od warunków oświetleniowych środowiska).

Skaner umożliwia pomiar i analizę dokładności wymiarowo kształtowej obiektów technicznych. Ma również zastosowanie w digitalizacji 3D (przenoszenie rzeczywistego obiektu do wirtualnej formy) w procesie inżynierii odwrotnej.

Optyczne systemy pomiarowe należące to technik Rapid Inspection wspomagają
i przyspieszają analizę geometrii nowych produktów, będąc tym samym szybkim narzędziem mającym zastosowanie w kontroli jakości.

Użytkownikami stosującymi technologię skanowania 3D są producenci z przemysłu lotniczego, samochodowego i dóbr konsumpcyjnych oraz ich dostawcy.

Skaner zawiera 3 obszary pomiarowe: 700×530 mm2 i 320×240 mm2 oraz 100×80 mm2
z dedykowanymi wzorcami kalibracyjnymi certyfikowanymi w akredytowanym laboratorium umożliwiające kalibrację głowicy pomiarowej w minimalnym zakresie temperatury 10°-40° C, weryfikacja dokładności według normy VDI2634 część 3. Ponadto: czujnik dotykowy dedykowany dla obszaru pomiarowego 700×530 mm² do pomiaru elementów geometrycznych działający na zasadzie optycznego śledzenia przez kamery pozycji kulki w przestrzeni, dedykowany statyw do łatwego pozycjonowania głowicy pomiarowej względem skanowanego obiektu o minimalnej wysokości 2 m
i wysięgnikiem minimum 1 m, automatyczny stolik obrotowy ze sterownikiem
o minimalnej nośności 100 kg i minimalnej średnicy 620 mm.


_DSC2395