Dokumenty do pobrania związane z funkcjonowaniem Inkubatora Technologicznego

I. Inkubator Technologiczny

Dokumenty obowiązujące

Dokumenty dot. pomocy publicznej, pomocy de minimis

II. Wirtualne Biuro

III. Cenniki najmu powierzchni oraz sal konferencyjnych

IV. Usługa świadczenia dostępu do Internetu

V. Regulaminy i procedury:

VI. Usługi doradcze

VII. Regulamin sprzedaży środków trwałych oraz pozostałych przedmiotów nietrwałych stanowiących własność RARR S.A.