Laboratorium Materiałów Kompozytowych i Polimerowych dla Potrzeb Lotnictwa

Oferta Laboratorium skierowana jest do podmiotów gospodarczych zajmujących się produkcją innowacyjnych tworzyw polimerowych i ich przetwórstwem, głównie branży lotniczej oraz przedsiębiorstw, które pracują na rzecz konstrukcji lotniczych w zakresie stosowania i projektowania różnych wyrobów konstrukcyjnych i użytkowych z tworzyw sztucznych.

Laboratorium prowadzi również badania które mogą być wykorzystane do charakteryzowania obecnie produkowanych przez przemysł materiałów polimerowych, szczególnie firm produkujących towary na rynki UE lub planujących pozyskać te rynki. W jego strukturze znajdują się pracownie:

 • Pracownia Materiałów Kompozytowych
 • Pracownia Materiałów Polimerowych
 • Pracownia Auksetyków

Laboratorium posiada, min.:

 • Przyrząd do oceny odporności tworzyw polimerowych na płomień metodą UL94;
 • Mikrokalorymetr stożkowy – przeznaczony do oznaczania szybkości uwalniania ciepła oraz ubytku masy podczas spalania próbek z tworzyw sztucznych;
 • Reometr oscylacyjno-obrotowy – do badania procesu sieciowania polimerów termoreaktywnych metodą pomiaru właściwości lepkosprężstych podczas oscylacji komórki pomiarowej;
 • Linię wytłaczarską do przygotowywania mieszanek polimerowych i otrzymywania włókien auksetycznych w skład której wchodzą m.in.:
  • wytłaczarka dwuślimakowa o wydajności do 10kg/h;
  • głowica filerowa 2 otworowa;
  • głowica do żyłek o maksymalnej temperaturze pracy do 400st. C;
  • granulator.
 • Przyrząd do pomiaru przewodnictwa cieplnego materiałów polimerowych;
 • Maszynę wytrzymałościową z funkcją automatycznej identyfikacji i kalibracji elektronicznej, wyposażoną w Ekstensometr bezkontaktowy do pomiaru dwukierunkowego wydłużania – pomiar odkształceń wzdłużnych w zakresie 0-500 mm, odkształceń poprzecznych w zakresie 0-27 mm;
 • Mikroskop do oceny porowatości materiałów;
 • Dygestorium szczelinowe.

Wykonywane badania to m.in.:

 • Oznaczanie odporności polimerów i kompozytów polimerowych na płomień metodą UL94 oraz za pomocą mikrokalorymetru stożkowego:
  • możliwość pomiaru szybkości wydzielania ciepła (HRR);
  • całkowite ciepło spalania (THR);
  • czas do zapłonu próbki (TTI);
  • zmiany masy próbek i szybkość zmiany masy próbek (MLR).
 • Badania reologiczne stopionych polimerów termoplastycznych – oznaczenia właściwości lepkosprężystych polimerów:
  • moduły: stratności i sztywności;
  • lepkość pozorna;
  • lepkość zespolona.
 • Badania reologiczne i charakterystyki sieciowania polimerów chemoutwardzalnych:
  • żywic epoksydowych;
  • nienasyconych poliestrów;
  • poliuretanów;
  • fenoplastów itp.
 • Możliwość przygotowywania niewielkich partii granulatów mieszanek polimerów z różnymi dodatkami: napełniaczami, innymi polimerami, modyfikatorami itp. metodą wytłaczania mieszającego (compounding);
 • Możliwość wytwarzania krótkich serii włókien polimerowych metodą wytłaczania przez głowicę filierową z możliwością ich orientacji za pomocą walców odbierających.

Ponadto Laboratorium może wykonywać badania takie jak:

 • oznaczanie cech wytrzymałościowych podczas rozciągania, zginania i ściskania (maksymalna siła 30 kN);
 • pomiar przewodnictwa cieplnego kompozytów polimerowych w postaci płytek o niewielkich wymiarach rzędu 10-20 mm w zakresie temperatury 20-250 °C;
 • pomiar rezystywności powierzchniowej i/lub skrośnej polimerów lub kompozytów polimerowych.

in5   in4   in3