Laboratorium Badawcze Aeropolis

Laboratorium Badawcze Aeropolis to jeden z segmentów realizacji projektu pn. „Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) – II etap” realizowanego przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013; Priorytet I: Nowoczesna gospodarka, Działanie I.3. Wspieranie innowacji.

Całkowita wartość projektu to 92 520 476,65 PLN, w tym wydatki kwalifikowane to 75 792 120,90 PLN, z czego 86,904 proc. to dofinansowanie z funduszy UE oraz budżetu państwa, a pozostała kwota to wkład własny, który RARR S.A. otrzymał z Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Koszty budowy laboratorium wyniosły 3 384 439,62 PLN netto, a wartość wyposażenia to 6 446 593,88 PLN netto.

Specjalistyczny ośrodek badawczy służy prowadzeniu badań dla przedsiębiorców z zakresu przemysłu lotniczego, samochodowego, budowlanego, ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii. W budynku o powierzchni ok. 930 m kw. zlokalizowanym na terenie Politechniki Rzeszowskiej funkcjonują: Laboratorium Komputerowego Wspomagania Badań i Projektowania Konstrukcji Lotniczych i Alternatywnych – Odnawialnych Źródeł Energii, Laboratorium Zastosowań Systemów Informatycznych w Diagnostyce oraz Laboratorium Materiałów Kompozytowych i Polimerowych dla Potrzeb Lotnictwa.

Kontakt:
Anna Strusińska
Rafał Czyż
Ośrodek Badań i Rozwoju PPN-T
Tel: 17 773 68 47
e-mail: laboratorium@rarr.rzeszow.pl