Inkubator technologiczny

podkarpackiego parku naukowo - technologicznego

Dowiedź się więcej

Pomagamy Ci rozwinąć biznes
w odpowiednim kierunku!

Kompleks Inkubatora

wirtualny spacer
sprawdź dostępne powierzchnie

firm, które nam zaufały

m2 zajętej powierzchni użytkowej

zrealizowanych usług

zrealizowanych badań

Inkubator Technologiczny Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego
wraz z Centrum PPN-T AEROPOLIS

Jasionka 954
36-002 Jasionka
woj. podkarpackie, Polska

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Szopena 51
35-959 Rzeszów
woj. podkarpackie, Polska

tel: +48 17 77-36-817