Laboratorium Biotechnologii Aeropolis

Obiekt Laboratorium Biotechnologii Aeropolis o powierzchni 970 m kw. powstał w ramach projektu pn.: „Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego (PPNT) – II etap”, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, Priorytet I: Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.3 Wspieranie innowacji. Obiekt ten zlokalizowany jest w Rzeszowie na terenie należącym do Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W skład laboratorium wchodzą następujące pracownie:

 • Roślinnych Kultur In Vitro;
 • Biotyzacji Roślin i Allelopatii;
 • Markerów Molekularnych;
 • Chromatografii.

Utworzenie Laboratorium Biotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego przyczynia się do:

 • Opracowania, a następnie wdrożenia innowacji natury biotechnologicznej;
 • Rozwoju badań przemysłowych w zakresie introdukcji roślin wykorzystywanych w farmaceutyce i produkcji substytutów żywności, otrzymania substancji, mikroorganizmów i roślin odpornych na szok cieplarniany oraz ograniczenia stosowania nawozów sztucznych i mineralnych;

 • Doskonalenia metod oczyszczania odpadów komunalnych i przemysłowych oraz rekultywacji lub zapobiegania powstawaniu terenów zdegradowanych.

Przewidywane produkty:

 • Instrukcje wdrożeniowe dotyczące mikrorozmnażania roślin sadowniczych, ozdobnych i energetycznych;
 • Instrukcje wdrożeniowe dotyczące oceny jakości/certyfikacji materiału szkółkarskiego otrzymanego za pośrednictwem kultur in vitro;
 • Wytypowanie odmian i gatunków roślin sadowniczych jako źródła substancji biologicznie czynnych;
 • Wytypowanie gatunków i odmian roślin sadowniczych przystosowanych do uprawy ekologicznej i integrowanej, tolerancyjne na stresy związane z efektem cieplarnianym;
 • Produkcja elitarnego materiału szkółkarskiego w.w odmian;
 • Waloryzacja pasiek i miodów podkarpackich.

Kontakt:
Anna Strusińska
Rafał Czyż
Ośrodek Badań i Rozwoju PPN-T
Tel: 17 773 68 47
e-mail: laboratorium@rarr.rzeszow.pl